Zakres działania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Tomasz Trusiło zgodnie z Ustawą o komornikach sądowych
i egzekucji (art. 8 ustawy) może prowadzić egzekucje na terenie całego kraju (jest to tzw. „wybór komornika”).
Wystarczy jedynie dopisać w treści wniosku:
„Dokonuję wyboru komornika na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach sądowych i egzekucji.”
Natomiast egzekucję z nieruchomości prowadzimy na terenie rewiru komorniczego, obejmującym:
Gminy
  • Gmina Lubicz
  • Gmina Łubianka
  • Gmina Łysomice
  • Gmina Wielka Nieszawka
  • Gmina Zławieś Wielka
Miasta
  • Miasto Toruń
  • Miasto i Gmina Chełmża

Wybór komornika

Niezależnie od powyższego, należy pamiętać, że zgodnie z ustępem 5 art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie egzekucja może być prowadzona wszystkimi sposobami poza egzekucją z nieruchomości oraz egzekucją, do której przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Oznacza to, że możecie Państwo zlecić naszej kancelarii komorniczej egzekucję zasądzonych należności wobec dłużników zamieszkałych lub mających siedzibę w dowolnym miejscu w kraju, a my możemy prowadzić egzekucje na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co wynika wprost z przepisu art. 8 ustęp 1-14 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Ważne

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji (lub po prostu dopisując w treści wniosku) oświadczenie o treści:

„Dokonuję wyboru komornika na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.”